Vandkvalitet

Vandkvalitet af det udpumpede vand er normalt meget fin.

Se analyserapporter for ledningsnet, vandværk, boringer

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Louns Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Disse ligger som en PDF-fil, og du skal derfor have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader