Takster

Louns Vandværk

Takstblad 2018

I henhold til afsnit 16 i regulativ for Louns Vandværk, fastsættes følgende bidrag og afgifter ved levering og destribution af vand fra vandværket.

Nærværende takstblad træder i kraft pr. 1. Januar 2018.

Takster og afgifter reguleres hvert år pr. 1/1. Reguleringen skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

Driftsbidrag   Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/ bolig Kr.       450,00       562,50
Målerafgift årlig pr. vandmåler Kr.       100,00       125,00
Vandafgift pr. m³. Kr.           3,00           3,75
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³. p.t. Kr.     5,86+0,39           7,81

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. moms  Incl. moms
Hovedanlægsbidrag pr.parcelhus, sommerhus, m.v. Kr.     5.500,00     6.875,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone eller bebyggede områder pr. ejendom(matr.nr.)    4.000,00     5.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) Kr.      tilbud
Stikledningsbidrag pr. stk Kr.    7.700,00       9.625,00
Køb af vandur ved ubebyggede grunde med stophane Kr.      1.500,00        1.875,00

 

Gebyrer.      
Rykkebebyr pr. gang Kr.          125,00    momsfrit
Gebyr i forbindelse med ejerskifte incl aflæsning af ur Kr.          250,00     312,50
Gebyr i forbindelse med manglende adresseændring Kr.          250,00     312,50
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning Kr.          500,00     625,00
       

Betalingsfrister.

Vandafgiften forfalder 1. December og skal være betalt senest 14 dage efter forfaldsdag.

Driftsbidrag   Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/ bolig Kr.      450,00        562,50
Målerafgift   årlig pr. vandmåler Kr.      100,00        125,00
Vandafgift pr. m³. Kr.          3,00            3,75
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³. p.t. Kr.    5,86+0,67            8,16

  

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Excl. moms Incl. moms
Hovedanlægsbidrag pr.parcelhus, sommerhus, m.v. Kr.    5.500,00     6.875,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone eller bebyggede områder pr. ejendom(matr.nr.)    4.000,00     5.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) Kr.        tilbud
Stikledningsbidrag pr. stk Kr.        7.700,00       9.625,00
Køb af vandur ved ubebyggede grunde med stophane Kr.        1.500,00        1.875,00