Velkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores trofaste, dygtige og  afholdte
kasserer og vandværkspasser
Ove Schmidt Hansen pludselig er afgået ved døden.

Henning Axelsen, der er 1. suppleant,  er indtrådt i bestyrelsen og har overtaget Oves funktioner.

Svend Ovenskou Pedersen
bestyrelsesformand